‌بایگانی ماهانه

بایگانی بررسی: خرداد 1394يادداشت نويسنده 7فاز بر اپيزود دهم فصل پنجم «بازي تاج و تخت»

نگهبانان شب جان اسنو را به بهانه اخباري كه از بنجن استارك بهشان رسيده از اتاقش خارج مي‌كنند و در مقابل صليبي كه نام خائن بر روي آن نقش بسته او را به نوبت با خنجرهايشان به نام نگهبانان شب مجازات مي‌كنند. چون يكي از آنها خواسته بود نظم قديمي ديوار را كه آدميان دو سوي آن را از هم جدا كرده بود برچيند. و او مستحق چنين كيفري بود.و طعنه‌آميز بود كه او هم به مانند ايگريت محبوبش از قبيله وحشي‌ها، به تير اولي پسربچه‌ي پر از كينه‌ي كسل بلك تسليم سرنوشت شوند. قهرمان جذاب تماشاگران سريال كه در آخرين لحظه وداعش با ند استارك قرار گذاشتند كه در ديدار بعدي هويتش آشكار شود. و حالا او هم به مانند پدر فقيدش در غربتي تراژيك جان باخت و پيكر خون‌آلودش بر زمين برفي قلعه سياه آرام گرفت تا طنين " تو هيچ چي نميدوني جان اسنو" تا انتها بر او سنگيني كند. با چشماني باز كه تا آخرين نما خيره نگاهمان مي‌كرد. او و استنيس تنها كساني بودند كه براي نجات سرزمين از دست وايت واكرها عزمشان را جزم كرده بودند. در غياب قهرمان سياه‌پوش دوست‌داشتني كيست كه ياراي نجات كشور را داشته باشد؟ حالا كه زمستان هم فرا رسيده.
27خرداد1394 67يادداشت نويسنده 7فاز بر اپيزود نهم فصل پنجم «بازي تاج و تخت»

بي‌ترديد چيزي كه اين اپيزود را ترسناك و تاريك مي‌كند نه مرگ شرينِ معصوم است كه بر مظلوميتش بارها تاكيد شده تا در چنين لحظه‌اي همه احساسات تماشاگر پرتاب شود. كه تماشاي استنيس است كه حالا با ريش انبوه‌ترشده‌اش كه آخرين ته‌مانده‌هاي برون‌گرايي احساسي او را پنهان‌تر مي‌كند و زير برف و سرمايي كه نويد شب تاريك و بي‌پايان زمستان را مي‌دهد ايستاده و فرمان به آتش زدن كودكش مي‌دهد. در شرايطي كه سربازان او تاب ديدن چنين صحنه‌اي را ندارند و همسر مسخ‌شده‌ در آيين مليساندراي او هم عشق مادرانه‌اش به فرزند را دوباره پيدا كرده، اين استنيس است كه بايد عذاب ابدي اين انتخاب را بر دوش بكشد. چه چيزي ارزش اين را داشت؟ ايماني ابراهيمي كه پذيرندگي او را تا قرباني كردن فرزندش امتحان مي‌كند؟ سوداي برحق پادشاهي‌اش؟ نجات مردم وستروس از چنگ واكرها؟ تنها چيزي كه مي‌دانيم اين است كه سخت‌ترين انتخاب‌ها براي سخت‌ترين مردان است.
20خرداد1394 44استفاده از تمامی مطالب 7فاز تنها با ذکر منبع و درج پیوند مجاز است.

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وبسایت توسط گروه ماز